STARTSIDA   NYHETSBREV   IDÉBANKEN   FÖRELÄSNINGAR   WEBSHOP   LÄNKAR   OM OSS   ANNONSERA  

  • carousel jquery
1 2 3 4 5 6
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.2


 


Skolans idébank

Tips för arbetet mot kränkningar i skolan


Enligt nya siffror från Skolinspektionen har 9 av 10 skolor brister i sina likabehandlingsplaner, och den vanligaste bristen är att den inte baseras på en kartläggning av verksamhetens specifika behov. Näst vanligast är att eleverna inte engageras i arbetet med planerna.

Skolinspektionen och Barn- och elevombudets seminarium Stoppa kränkningar i skolan gav många tips om hur man kan förbättra arbetet mot kränkningar i skolans vardag.

Källa: Skolinspektionen. Läs mer >
Kategori: Psykisk miljö, Organisation, Delaktighet
Publicerad 2009-03-07
En dag om sömnens betydelse


Sömn är bra för immunförsvaret, för minnet, för koncentrationsförmågan, för..
På Rambergsskolan i Göteborg fick eleverna lyssna till sömnforskare och psykolog och vara med om en del praktiska övningar, allt för att få en ökad insikt om sömnens betydelse.

Källa: Lärarnas tidning. Läs mer >
Kategori: Friskvård
Publicerad 2009-03-07
Så skulle alla kunna få godkänt


Nu har Sjöbos ungdomsråd enats om två förslag som skulle göra det lättare för eleverna på grundskolan att få godkänt i alla ämnen - eller att höja sina betyg.

Det ena förslaget handlar om att man skulle kunna stanna kvar i skolan en eftermiddag i veckan för att få hjälp i något ämne man behöver bli bättre i.

Det andra förslaget handlar om att man, en gång i månaden, skulle få ägna en heldag åt de ämnen man vill förkovra sig i.

Nu är det upp till rektorerna att göra något åt idéerna.

Källa: Ystads Allehanda. Läs mer >
Kategori: Delaktighet, Särskilt stöd
Publicerad 2009-03-07